Goed in je vel zitten en oorspronkelijkheid staan voorop

Goede voorschoolse educatie voor kinderen tot vier jaar heeft buitengewoon positieve effecten op het gebied van latere schoolprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we door kinderen te prikkelen op hun sterke kanten en ze de lol van blijven leren te laten ervaren. Met extra ondersteuning op hun zwakkere kanten zodat ze hierin geen achterstanden oplopen.

Een betere start kunt u hen niet geven!

Peuters

Naast het Kinderdagverblijf en de BSO heeft Kinderopvang ‘t Eigenwijsje ook een apart educatief peuterprogramma welke de naam Peuterspeelzaal ‘t Eigenwijsje draagt. In een aparte ruimte is er ieder ochtend een uitdagend en educatief programma voor

Buiten spelen

Voldoende bewegen is belangrijk. Wij gaan dan ook, wanneer het weer het enigszins toelaat, met de kinderen naar buiten. Wij beschikken over een mooi buitenspeelterrein waar de kinderen heerlijk en veilig kunnen spelen met een breed aanbod van materialen.

Accommodatie

‘t Eigenwijsje is gesitueerd in een mooie activiteitenruimte met een grote diversiteit aan speelmaterialen. De diverse materialen zijn ondergebracht in verschillende hoeken, zo zijn er de bouwhoek, poppenhoek, puzzelhoek, creahoek etc.. We beschikken tevens over een volwaardige sanitair ruimte met twee peutertoiletten en een commode.

Extra ondersteuning

Peuters worden wanneer nodig extra ondersteund. In veel gevallen met speciale programma’s. Zodoende kan elk kind een kansrijke start maken op de basisschool.

Ritme

Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle en veiligheid. Binnen die veiligheid voelen zij zich vrij om zelf te kiezen wat ze willen doen, binnen uitgewerkte thema’s.

Buurtcentrum De Palmboom

Kinderopvang ‘t Eigenwijsje heeft haar onderdak in buurtcentrum De Palmboom. Binnen het buurtcentrum hebben we vanzelfsprekend goede contacten met de diverse maatschappelijke en senioren organisaties.

Contact met ouders

Goed contact met ouders staat bij ons voorop. Wij organiseren ouderavonden, en ouders zijn, indien zij dit wensen, welkom voor een kindgesprek. Het uitwisselen van opvoedingsideeën maakt het mogelijk om samen een lijn te volgen in de benadering van uw kind. Daarnaast overleggen wij graag over hoe uw kind zich ontwikkelt en of het lekker in zijn vel zit.