Oudercommissie

Voor ‘t Eigenwijsje is het belangrijk om samen met ouders te overleggen over de inhoud en kwaliteit van onze kinderopvang. De op- en aanmerkingen, aanbevelingen en suggesties maken het, dat wij met zijn allen het beste uit de dagelijkse kinderopvang kunnen halen.

De oudercommissie adviseert onder andere gevraagd en ongevraagd over de volgende onderwerpen:

  • Algemeen kwaliteitsbeleid
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsbeleid
  • Beleid veiligheid en gezondheid
  • De centraal vastgestelde openingstijden
  • Wijzigingen van de prijs

De oudercommissie van ‘t Eigenwijsje bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van geplaatste kinderen en vergadert circa 4 x per jaar. De notulen van deze vergaderingen vindt u terug in onderstaande tabel.

 

Datum Bestand
6 mei 2019 Download PDF
4 februari 2019 Download PDF
2 september 2019 Download PDF
18 november 2019 Download PDF
17 september 2018 Download PDF
29 mei 2018 Download PDF
12 februari 2018 Download PDF
9 oktober 2017 Download PDF
10 april 2017 Download PDF
13 februari 2017 Download PDF
17 januari 2017 Download PDF

 

 

Formulier aanmelden oudercommissie

Met dit formulier kunt u aangeven bereid te zijn om plaats te nemen in de oudercommissie.