Goed in je vel zitten en oorspronkelijkheid staan voorop

Kinderdagverblijf ‘t Eigenwijsje richt zich op een brede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen die zich goed voelen in staat zijn om spelenderwijs kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Daarvoor bieden wij met grote betrokkenheid verschillende materialen en uitdagingen aan.

Baby's

De baby’s hebben baat bij een zo gemakkelijk mogelijke overgang van de wereld thuis naar het Kinderdagverblijf. Hiervoor houden wij zoveel mogelijk hetzelfde eet en slaapritme aan als thuis. Voorop staan de drie R-en:  rust, reinheid en regelmaat. Dat neemt niet weg dat we ook speelgoed aanbieden om hun nieuwsgierigheid te prikkelen en ze te stimuleren om te bewegen.

Peuters

Naast het Kinderdagverblijf en de BSO heeft Kinderopvang ‘t Eigenwijsje ook een apart educatief peuterprogramma welke de naam Peuterspeelzaal ‘t Eigenwijsje draagt. In een aparte ruimte is er ieder ochtend een uitdagend en educatief programma voor

Buiten spelen

Voldoende bewegen is belangrijk. Wij gaan dan ook, wanneer het weer het enigszins toelaat, met de kinderen naar buiten. Wij beschikken over een mooi buitenspeelterrein waar de kinderen heerlijk en veilig kunnen spelen met een breed aanbod van materialen.

Accommodatie

Binnen ons Kinderdagverblijf beschikken wij over twee slaapkamers, een toilet/verschoningsruimte, een keuken en een verblijfsruimte. Daarnaast hebben we een naastgelegen activiteitenruimte. In de activiteitenruimte vindt het peuterprogramma plaats voor de kinderen van 2-4 jaar. De jongere kinderen blijven ten tijde van het peuterprogramma in de rustige verblijfsruimte waar onder andere een snoezelhoek en diverse speelobjecten staan.

Groepsindeling

Wij hebben bij ’t Eigenwijsje een babygroep 0-2 jaar, een peutergroep 2-4 jaar, een peuterplusgroep voor kinderen vanaf 3 jaar, peuterspeelzaal voor kinderen vanaf 2 jaar. Wij werken met een vast team van pedagogisch medewerkers.  En werken niet samen met een inval-pool. U ziet altijd een vast gezicht op de groep van uw kind.

Ritme

Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle en veiligheid. Binnen die veiligheid voelen zij zich vrij om zelf te kiezen wat ze willen doen, binnen uitgewerkte thema’s.

Contact met ouders

Goed contact met ouders staat bij ons voorop. Wij organiseren ouderavonden, en ouders zijn, indien zij dit wensen, welkom voor een kindgesprek. Het uitwisselen van opvoedingsideeën maakt het mogelijk om samen een lijn te volgen in de benadering van uw kind. Daarnaast overleggen wij graag over hoe uw kind zich ontwikkelt en of het lekker in zijn vel zit.

Accommodatie

Bij de babygroep beschikken wij over twee slaapkamers, een toilet/verschoningsruimte, een keuken en een verblijfsruimte. Daarnaast hebben we een naastgelegen activiteitenruimte. Op de peutergroep vindt het peuterprogramma plaats voor de kinderen van 2-4 jaar.  Deze groep beschikt over een verblijfsruimte, een toilet/verschoningsruimte en een slaapkamer.

Sfeerimpressie